Báo giá ép cọc

TT Quy cách sản phẩm Đv Đơn giá ( vnđ )
1 Cọc BTCT 200x200, Thép chủ 4D14, Nhà máy VU, VĐ. Bê tông M250# md 130.000đ
2 Cọc BTCT 200x200, Thép chủ 4D14, Nhà máy Hòa Phát, Bê tông M250# md 135.000đ
3 Cọc BTCT 200x200, Thép Đa Hội, Bê tông M250# md 110.000đ
4 Cọc BTCT 250x250, Thép chủ 4D14, Bê tông M250# ( Thép nhà máy ) md 165.000đ
5 Cọc BTCT 250x250, Thép chủ 4D16, Bê tông M250# ( Thép nhà máy ) md 185.000đ
6 Cung cấp và cho thuê cừ thép U200 md Gọi ngay: 0562.012.666 - 0967.347.386
8 Thi công ép cọc BTCT các loại ( Khối lượng > 300md) md 40.000đ - 45.000đ
7 Thi công ép cọc BTCT các loại ( Khối lượng <= 300md) ct 11tr - 14tr

Hình ảnh thi công Của chúng tôi

0967347386